Customer
Driven Expert

แนะนำทุกก้าวสำคัญ
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ
Customer
Driven Expert
รู้จักตัวตน 1Moby
1Moby
เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา
และช่วยเสริมธุรกิจผ่าน
เทคโนโลยีของเรา

เรา

ออกแบบการสื่อสาร

เพื่อคุณกับลูกค้า

โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีของเรา

ดิ
น้
ธุ
กิ
ด้
ยี

ร้
ช้

1Moby พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจที่เรารังสรรค์มาให้ครบทุกด้าน
ดูโซลูชันของเรา
CustomerCommunication
แพลตฟอร์มการสื่อสารและกระจายข้อมูลไปยังลูกค้า
ThaiBulkSMS
แพลตฟอร์มการสื่อสารผ่าน SMS อันดับ 1 ของไทย
Movider
แพลตฟอร์มการสื่อสารผ่าน SMS ระหว่างประเทศ
MBox
บริหารจัดการรวมทุกช่องทางการติดต่อไว้ในที่เดียว
CustomerData Management
พัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจและ บริการลูกค้าได้อย่างตรงจุด
Blissio
ระบบ Loyalty ครบวงจร เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการต่อไป
UniSight
ระบบ CDP เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline
CustomerEngagement
สะท้อนถึงตัวตนองค์กรเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในแบรนด์ยิ่งขึ้น
Metaverse
สร้างจุดขายเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าและบริการ ด้วยโลกดิจิทัล
The Last Bug
เกมมือถือแนว Hide and seek turn-based ฝีมือคนไทย
บริการ

เปลี่ยน
ความ
คิด

ให้
เป็น
จริง
ได้
ด้วย

บริ
การ
ของ
เรา

ทุกไอเดียที่คุณมีสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยการรังสรรค์จากเรา
ที่พร้อมออกแบบโซลูชันให้ตรงตามความต้องการของคุณ
ดูบริการของเรา
Digital Transformation
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ให้เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น
Customer Data Tracking
ติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด พร้อมวัดผลความสำเร็จ
Line OA Customization
เพิ่มความสามารถให้ LINE OA ให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มส่งข้อความที่เหมาะกับธุรกิจ
Web App & Web Design
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ทุกธุรกิจรวมถึง Website Design, Website และ Mobile Application
Corporate Metaverse
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มจุดสนใจและยอดการซื้อ-ขายสินค้าในโลกดิจิทัล

ด์
ชั้
นำ
ที่
ริ

ยู่
บื้
ลั
สำ
ร็

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตั
ย่
สำ
ร็

ที่
คุ
ด้
รั

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตั
ย่
สำ
ร็

ที่
คุ
ด้
รั

ยอดขายเติบโตขึ้น 140% ด้วยการ
Tracking ข้อมูลลูกค้า Offline
บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทย
เจ้าของความสำเร็จ
อ่านเพิ่มเติม
UniSight
ระบบ CDP เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline
ThaiBulkSMS
ผู้ให้บริการธุรกิจ SMS Communication
อันดับ 1 ของประเทศไทย
บทความเทคโนโลยี

ข้
มู
ที่
น่
พื่

น์
ธุ
กิ