O
n
e
m
o
v
e
,

E
n
d
l
e
s
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l

แนะนำทุกก้าวสำคัญ ตอบโจทย์ลูกค้า
เสริมศักยภาพไม่มีที่สิ้นสุด
ติดต่อเรา
รู้จักตัวตน 1Moby
1
M
o
b
y
ผู้
พั
M
a
r
k
e
t
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

ริ
รั
ต่
ห้
ข้
กั
ค์
พื่
ร้
ต้
ต่
ห้
นื
คู่
ข่
รู้จักเรามากขึ้น
เทคโนโลยีของเรา

ดิ
น้
ธุ
กิ
ด้
ยี

ร้
ช้

1Moby พัฒนาเทคโนโลยี Platform as a service
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้ครบทุกด้าน
ดูโซลูชันของเรา
Communication
Communication
CustomerCommunication
แพลตฟอร์มการสื่อสารและกระจายข้อมูลไปยังลูกค้า
ThaiBulkSMS
แพลตฟอร์มการสื่อสารผ่าน SMS อันดับ 1 ของไทย
Movider
แพลตฟอร์มการสื่อสารผ่าน SMS ระหว่างประเทศ
MBOX
บริหารจัดการรวมทุกช่องทางการติดต่อไว้ในที่เดียว
Data Management
Data Management
CustomerData Management
พัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจและ บริการลูกค้าได้อย่างตรงจุด
Blissio
ระบบ Loyalty ครบวงจร เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการต่อไป
UniSight
ระบบ CDP เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline
Engagement
Engagement
CustomerEngagement
สะท้อนถึงตัวตนองค์กรเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในแบรนด์ยิ่งขึ้น
Metaverse
สร้างจุดขายเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าและบริการ ด้วยโลกดิจิทัล
The Last Bug
เกมมือถือแนว Hide and seek turn-based ฝีมือคนไทย
บริการของเรา

ยี
ที่
มี
ม่
ร้
ขึ้
ม่
ห้
ข้
กั
คุ
ด้

1Moby Software Studio สามารถเพิ่มความสามารถของระบบที่เหมาะสมกับองค์กรด้วยบริการของเราตอบโจทย์การใช้งานในทุกแง่มุม
ดูบริการของเรา
Tech Solution Consulting
เราให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Customer Data Tracking
บริการทำระบบติดตามและเก็บข้อมูล เสริมด้วยการวัดผลที่เหนือช่องทาง Ads อื่น ๆ
ChatBot
พัฒนา Chatbot ที่ฉลาดและเป็นธรรมชาติ สามารถเชื่อมต่อได้ทุกแพลตฟอร์มการตอบแชท
Line OA Customization
เพิ่มความสามารถให้ LINE OA ให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มส่งข้อความที่เหมาะกับธุรกิจ
Web Design and Application
ออกแบบเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นให้เหมาะกับการนำเสนอภาพลักษณ์และแนวทางทางธุรกิจ
Interactive Design
เพิ่มจุดดึงดูดให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม กับแบรนด์มากขึ้น ด้วยการออกแบบ ที่สร้างสรรค์ เช่น Metaverse หรือ การออกแบบเกม
องค์กรคุณเหมาะกับ
เทคโนโลยีแบบไหนที่สุด
เรารวมเทคโนโลยีและบริการทั้งหมดมาไว้ให้คุณแล้ว ลองดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดของเราได้

ด์
ชั้
นำ
ที่
ริ

ยู่
บื้
ลั
สำ
ร็

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตั
ย่
สำ
ร็

ที่
คุ
ด้
รั

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตั
ย่
สำ
ร็

ที่
คุ
ด้
รั

ยอดขายเติบโตขึ้น 140% ด้วยการ
Tracking ข้อมูลลูกค้า Offline
เจ้าของความสำเร็จ
บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
UniSight
ระบบ CDP เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline
ThaiBulkSMS
ผู้ให้บริการธุรกิจ SMS Communication
อันดับ 1 ของประเทศไทย
บทความเทคโนโลยี
ข้
มู
ที่
น่

พื่
น์
ธุ
กิ