Your address will show here +12 34 56 78

มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กับเราที่นี่ 1Moby
ที่ที่จะให้คุณมากกว่าการทำงาน แต่เราให้ Lifestyles

เรากำลังมองหา

 ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์, มีทัศนคติที่ดี, รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ๆ
เพียงแค่คุณมี 4 อย่างนี้ คุณก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราได้
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บาร์กาแฟ และ ขนม
ที่ออฟฟิศของเราจะมีกาแฟสดให้ทำเอง และมีงบสำหรับซื้อขนมรายเดือน
ประกันสุขภาพ
พนักงานทุกคนจะได้ทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
การท่องเที่ยว
มีทริปท่องเที่ยวประจำปีทั้งใน และต่างประเทศ
ด้านการกีฬา
มีสวัสดิการด้านการกีฬา เพื่อให้พนักงานสุขภาพแข็งแรง
Job Openings

Sales Manager (Software)

บริหารจัดการงานขาย และทีมงานขาย รวมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้องกับแผนการตลาด แผนโครงการ และแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตามดูแลเพื่อให้เกิดยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Developer

รักในงานเขียนโปรแกรม เข้าใจ Algorithm, ระบบ และเครื่องมือต่าง ๆ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

Frontend-developer

มีส่วนร่วมกับส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ รักความสวยงาม มีความเข้าใจด้าน Design, UX และความสำคัญของระบบหลังบ้าน (Back-End)

Software Automate Tester

มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีการทดสอบเพื่อใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ต้องการทดสอบ และรักความถูกต้อง
Internship
นอกจากตำแหน่งงานประจำแล้ว ที่ Onemoby เราเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจ รวมถึงตำแหน่งงาน Part Time ตลอดทั้งปี โดยทีมที่เปิดรับได้แก่ Development, Marketing, Tester