Blog

การวาง Digital Transformation Roadmap​ ให้ไม่พัง ทำได้จริง

ยุคนี้อะไร ๆ ก็ต้อง Digital โดยเฉพาะการหันมาลงมือเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู่ Digital Transformation และเพื่อไม่ให้แผนพัง! ไม่เป็นท่า เราก็จะต้องวางแผน Roadmap ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนละลงมือทำนั้นเอง โดยบทความนี้จะบอกเล่าถึงการวางแผน Digital Tranformation Roadmap ให้พอเข้าใจก่อนเริ่มต้นทำจริง! ให้ประสบความสำเร็จและไม่เสียเวลาโดยใช่เหตุ

Digital Transformation Roadmap

Digital Transformation Roadmap คืออะไร

หากให้อธิบายเล่าความหมายของ Digital Transformation Roadmap คือ การวางขั้นตอนหรือโรดแมฟให้องค์กรสามารถ Digital Transformation ได้จริง บนเป้าหมายทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะต้องเริ่มต้นบูรณาการจากการทำความเข้าใจองค์กรตัวเองว่าต้องการอะไร และมองหาช่องทางในการรับมือ พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ ตามด้วยการลงมือทำ พัฒนาต่อยอด พร้อมกับแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของเราในอนาคต

เริ่มต้นยังไง? Digital Transformation Roadmap

เพราะการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จไม่ได้มีปัจจัยเพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีหรือมองหาโซลูชั่นมาปรับใช้เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกไปด้วยเรื่องราวกระบวนการ Process Track เรื่องเก็บและพัฒนาข้อมูล (Data) การหยิบเครื่องไม้เครื่องมือทางการตลาด MarTech มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การปูทางวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน หรือตัวบุคลากรในองค์กรที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมองเห็นภาพเดียวกันว่า เรากำลังจะทำ Digital Transformation ล่ะ

จากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน ทำให้การเปลี่ยนสู่ Digital Transfomation จัดเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะไม่ใช่ทุกคน ไม่ใช่ทุกบริษัทฯ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ดังนั้น การวางแผนให้ดีย่อมทำให้เส้นทางชัดเจนขึ้น เราจะต้องมีเป้าหมายว่าต้องการทำอะไร? โดยขั้นตอนการเริ่มวาง Digital Transformation Roadmap ผ่านคำถามประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเหล่านี้

 

  • ธุรกิจหรือองค์กรของเราต้องการอะไรจากการ Digital Transformation 
  • เราจะใช้ Digital Transformation มาพลิกโฉมอะไรให้ธุรกิจหรือองค์กร
  • ระยะเวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและนำ Digital Transformation นำมาใช้ให้ประสบความสำเร็จ
  • กลยุทธ์ Digital Transformation อะไรที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
  • เรามีภารกิจอะไรที่จะใช้  Digital Transformation ให้แก้ Pain point ของธุรกิจหรือองค์กร

หลังจากตอบคำถามเหล่านี้ได้คร่าว ๆ ก็จะทำให้โปรเจค Digital Transformation Roadmap ของเราไม่งง ไม่หลงทาง หรือฟุ้งไปเรื่อยเปื่อย เมื่อเรารู้ว่า Digital Transformation ทำไปเพื่อสิ่งใด มีเป้าหมาย หรือ Business Goal อย่างไร ก็สามารถเข้าขั้นตอนการเริ่มลงมือในสเต็ปต่อไป

เริ่มลงมือทำ Digital Transformation Roadmap

เมื่อทราบความต้องการของการทำ Digital Transformation การวางแผนหรือ Roadmap เราก็จะต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนนะ วิธีเริ่มทำ Roadmap ของ Digital Transformation ที่ใช้ได้ในทุกธุรกิจ ด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.ตั้งเป้าหมายสูงสุด Digital Transformation 

จุดเปลี่ยนก่อนจะเริ่มต้นทำ Digital Transformation เราจะต้องมองหาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรให้ชัดเจนว่าเราต้องการเปลี่ยนไปในทิศทางไหน และจะทำอะไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  ตามด้วยการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน ระดมสมองหาไอเดีย พยายามชักชวนให้พนักงาน บุคลากรให้หาข้อมูล ช่วยกันออกความคิดเห็น หารือ และพูดคุยเป้าหมายการ  Digital Transformation ว่าเราต้องการอะไร และมีความหมายต่อธุรกิจหรือแบรนด์ของเราอย่างไรบ้าง รวมทั้งสิ่งนั้นจะสร้างความแตกต่างให้องค์กรได้แค่ไหน?  เช่น วางเป้าหมายใช้ Digital Transformation ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้องค์กร ลดการทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ อย่างไรก็ดี นี้เป็นเพียงตัวอย่างเป้าหมายคร่าว ๆ เท่านั้น โดยแต่ละบริษัทอาจจะมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกัน และคุณจะต้องตามหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง 

2.วาง KPI ให้ชัดเจน และจัดสรรเวลาและงบประมาณ

เพื่อไม่ให้การทำ Digital Transformation เสียเปล่า หลังจากมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไร จะต้องวาง KPI ให้ชัด และเป็นไปได้จริง เอาไว้จะได้วัดผลลัพธ์ได้ถูกต้อง รวมทั้งจัดสรรเวลาและงบประมาณในการทำโปรเจค Digital Transformation

3.ดำเนินการตามขั้นตอน และประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานเห็นเป้าหมายเดียวกัน

ต่อให้วางแผนสวยหรูแค่ไหน หากคนในบริษัท หรือพนักงานไม่เคยรับรู้แผนการ Digital Transformation ในขั้นตอนลงมือทำ Digital Transformation นั้นมีโอกาสพังแน่ เอาเป็นว่า ระหว่างแจกงานลงมือทำตามขั้นตอน จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานเข้าใจด้วยนะว่า เรามีวิถี Digital Transformation อย่างไร จะต้องทำอะไรบ้าง พยายามโน้มน้าวให้บุคลากร พนักงานเห็นถึงประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำสิ่ง ๆ นี้ก็จะช่วยให้การทำ  Digital Transformation เกิดได้ไวขึ้น 

4.เช็กผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากลงมือทำ Digital Transformation พลิกโฉมองค์กรตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ถ้าได้ตามเป้าหมายก็ถือว่า เยี่ยมยอด! เว้นเสียแต่ถ้าพลาดเป้าก็จะต้องปรับปรุงให้ดีที่สุด เนื่องจากความสำเร็จนั้นไม่มีสูตรตายตัว หากพลาดก็เริ่มต้นกันใหม่ น่าจะเคยได้ยินคำว่า ผิดเป็นครู หากแผน  Digital Transformation ของเราทำพลาดไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้ง KPI เอาไว้ ก็อยากให้เริ่มต้นกันใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มองหาจุดที่ทำให้การ Digital Transformation พังแล้วหาทางแก้ไขอย่างถูกจุด

5.วางแผนอนาคต

ให้การทำ Digital Transformation ไม่พังทำได้จริงก็จะต้องวางแผนพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ อย่าลืมว่าโลกเราเปลี่ยนไปทุก ๆ วัน ยิ่งเดี๋ยวนี้โลกหมุนไวกว่าเดิมมีเทรนด์ใหม่ ๆ ให้ปรับใช้อีกมากมาย หลังจากทำตามแผน Digital Transformation ครบทุกขั้นตอน อย่าลืม วาง Roadmap สู่อนาคตด้วยนะ เช่น เราอยากจะทำอะไร อยากยืนจุดไหนในสังเวียนธุรกิจอีก 5-10 ปีข้างหน้า ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะต้องวางแผน Digital Transformation ให้กับธุรกิจและองค์กรของคุณเอง ถ้ายังไม่เต็มอิ่ม สนใจเก็บข้อมูล Digital Transformation คืออะไร มีเทรนด์ไหนบ้างที่กำลังมาแรง เพิ่มเติมก็สามารถอ่านบทความที่ 1Moby เขียนไว้ได้เช่นกัน

อยากทำ Digital Transformation Roadmap​ ?

สำหรับนักการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมีแผนโปรโมทบริษัทหรือธุรกิจ หากไม่มีเวลาศึกษาหรือไม่ถนัด 1Moby ช่วยคุณได้ ไม่ใช่แค่การคิดหรือวาง Roadmap แต่เราสามารถดูแลผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบดูรายละเอียดและผลงานของเราได้ที่ 1Moby ได้เลย

ที่มา www.coredna.com, www.glueup.com, https://www.martechthai.com/

Related Blogs

บทความที่คุณอาจสนใจ​

Metaverse Trend

อัปเดตเทรนด์อาชีพที่พร้อมประสบความสำเร็จเมื่อโลกมี Metaverse

ขอแนะนำกลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในโลกที่มี Metaverse หรือในภาษาไทยใช้ชื่อ “จักรวาลนฤมิต” เทรนด์ใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้

Read More »

ช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวข้ามอุปสรรคด้วยเทคโนโลยี
พร้อมเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

สนใจร่วมงานกับ 1Moby

logo

Technology solution company

that helps your business is one

step ahead of your competitors.

Company

Contact

© 2021 1Moby Co., Ltd. All rights reserved.

Privacy Policy