Your address will show here +12 34 56 78
SOFTWARE
Amway - Mission Sticker

THE CLIENT

Amway เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยโดยมีตำแหน่งในปัจจุบันคือ อุปนายกฝ่ายการศึกษา ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์เป็นจำนวน กว่า 1 ล้านคน
  • Text Hover

PROJECT OVERVIEW

Amway ต้องการให้บุคคลทั่วไป สมาชิก นักธุรกิจ Amway ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ LINE Official ของ Amway และเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ LINE BCRM โดยกรอกความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Amway เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดในการส่งเสริมการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับสติกเกอร์ LINE ของ Amway ไปใช้งานได้แบบฟรีๆ อีกด้วย
  • Text Hover

PROJECT SUCCESS

1Moby เราได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบร่วมกับทางทีมงานของ LINE เพื่อตอบโจทย์การทำ Mission Sticker ครั้งนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อตอบแบบสอบถามและรับ Sticker กว่า 7 แสนรายตลอด 6 เดือนของกิจกรรมระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2018 ซึ่ง LINE ยังมีเทคโนโลยี LINE BCRM เพื่อใช้สำหรับการนำข้อมูลสถิติไปต่อยอดการส่งเสริมการขายได้อีกในอนาคต