Your address will show here +12 34 56 78
SOFTWARE
Drive Awake

The Client / รายละเอียดของลูกค้า

BBDO Bangkok เอเจนซี่โฆษณาที่กวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมาย ร่วมกับร้านกาแฟ Cafe Amazon สร้างแอปพลิเคชัน “Drive Awake“ ที่ช่วยไม่ให้หลับขณะขับรถ โดยเมื่อผู้ใช้งานเริ่มง่วงขณะขับรถ ตัวแอปพลิเคชันก็จะมีการส่งเสียงเตือนขึ้นมาทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานตื่นขึ้นมาขับรถอย่างปลอดภัย
  • Text Hover

The Problem / ปัญหาของลูกค้า

จากสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยที่เกิดจากการหลับใน เกิดขึ้นประมาณปีละ 600 ครั้ง คิดเป็น 5% ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ขณะที่ในประเทศที่เจริญแล้ว การหลับในเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณ 20% ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สร้างความสูญเสียให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก หากเราสามารถทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาวะเสี่ยงให้กับผู้ขับขี่ได้ ก็จะช่วยลดความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้อย่างมาก
  • Text Hover

Our Solution / วิธีการแก้ปัญหาของเรา

Drive Awake เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานโดยใช้กล้องหน้าของมือถือในการตรวจจับ โดยใช้เทคโนโลยี Face Detection ที่แม่นยำ ผ่านการวิเคราะห์รูปหน้าของผู้ใช้งาน และพัฒนาการจดจำใบหน้าของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงตรวจสอบตำแหน่งดวงตา ร่วมกับการเคลื่อนที่ของดวงตาด้วยเทคโนโลยี Eye Detection แบบเรียลไทม์ ทำให้เมื่อผู้ใช้มีอาการง่วงนอน หรือหลับตา ระบบจะทำการแจ้งเตือนได้ในทันที
  • Text Hover
สำหรับผู้ที่ขับรถทางไกล หรือเดินทางในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ตัวแอปพลิเคชันยังมี Night Mode ที่ช่วยปรับแสงหน้าจอให้เหมาะสมกับการขับขี่ ไม่ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย

Customer Benefit / Project Success

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ 

Drive Awake ได้รับรางวัลระดับ Silver สาขา Mobile Lions จากเทศกาล Cannes Lions ประจำปี 2013 ซึ่งสาขานี้เป็นสาขาการประกวดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว โดยครั้งนี้บริษัท BBDO เป็นผู้ส่งแอปพลิเคชัน Drive Awake เข้าประกวด