Your address will show here +12 34 56 78
SOFTWARE
TQM

THE CLIENT

บริษัท TQM เป็นผู้นำธุรกิจโบรคเกอร์ประกันภัยอันดับ 1 ของประเทศ โดยเตรียมความพร้อมกลุ่มธุรกิจผลักดันนโยบายเชิงรุกเน้นการเป็น Digital Insurance Broker มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้นในทุกที่ทุกเวลา
  • Text Hover

USER EXPERIENCE

ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้องสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที 1Moby เราจึงได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาระบบบน LINE Official TQM โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ TQM เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ แจ้งเคลม ติดตามงานเคลม ติดต่อเร่งด่วน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Text Hover

PROJECT SUCCESS

ด้วยการให้บริการผ่านทาง LINE TQM ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของลูกค้าของ TQM ในการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับประกันภัยของตนเอง สามารถทำใด้ง่ายแถมยังเป็นการต่อยอดในการให้บริการด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกในอนาคต