Marketing Technology

Martech คืออะไร ทำไมถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การตลาดยุคดิจิทัล

22 พฤศจิกายน 20234 min read

Martech หรือ Marketing Technology กำลังเป็นที่พูดถึง เพราะปัจจุบันทุกธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจ ในบทความนี้ 1Moby จะชวนมาทำความรู้จักกันมากขึ้น

 

Martech คืออะไร

Martech (Marketing Technology) หมายถึง เป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีกับการตลาดให้ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ให้มากขึ้น เพราะการตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จึงต้องการเครื่องมือที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ Martech จึงกลายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำทางในตลาดดิจิทัลได้สำเร็จ

 

ประเภทของ  Martech

1. Advertising & Promotion Technologies : เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เช่น แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์, เครื่องมือการจัดการโฆษณา, และเครื่องมือวิเคราะห์ผลโฆษณา

2. Content & Experience Technologies : เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างและจัดการเนื้อหา เช่น ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS), แพลตฟอร์มการตลาดผ่านเนื้อหา (content marketing platforms), และเครื่องมือการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (customer experience management)

3. Social & Relationships Technologies : เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (social media management platforms), CRM (Customer Relationship Management), และเครื่องมือวิเคราะห์ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย

4. Commerce & Sales Technologies : เทคโนโลยีที่สนับสนุนการขายและการค้าอีคอมเมิร์ซ เช่น แพลตฟอร์มการค้าอีคอมเมิร์ซ, เครื่องมืออัตโนมัติการขาย, และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

5. Data Technologies : เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ, วิเคราะห์, และจัดการข้อมูล เช่น แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล, เครื่องมือการจัดการฐานข้อมูล, และเครื่องมือวิเคราะห์ big data

6. Management & Administration Technologies : เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการและดำเนินงาน เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์, เครื่องมือการจัดการทรัพยากร, และแพลตฟอร์มการติดตามและวิเคราะห์ผลการทำงาน

 

ข้อดีของ Martech 

Martech (Marketing Technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างและยังสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดได้อย่างหลากหลาย เราขอยกตัวอย่างข้อดีของ Martech คร่าว ๆ ดังนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 

Martech ช่วยให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น Marketing Automation , การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล, และการปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือบุคคลโดยเฉพาะ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

Martech ช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เราไม่สามารถจัดเก็บแบบ manual  ซึ่งเครื่องบางประเภทจะช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนการตลาดให้คุณได้

3. การมีส่วนร่วมของลูกค้า

Martech ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยด้านการทำ Loyalty program 

4. การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

ด้วยการใช้เครื่องที่ทันสมัยขึ้น เช่น AI และ Machine Learning Martech สามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

5. การประหยัดต้นทุน

การใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมการตลาด เพราะเทคโนโลยีจะช่วยกรองหรือแนะนำการทำการตลาดที่ถูกต้องและคุณสามารถเลือกเครื่องมือด้วยงบประมาณที่กำหนดไว้ได้

6.การเติบโตและการขยายตลาด

Martech เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ 

 

วิธีการเลือกใช้ Martech

แน่นอนว่าทุกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Martech บางอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณทั้งหมด ดังนั้นคุณควรเลือกว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการใช้งาน Martech อย่างไรบ้าง โดยดูจากองค์ประกอบดังนี้

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ : กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่น เพิ่มยอดขาย, สร้างแบรนด์, หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อให้เลือก Martech ที่จะสามารถตอบโจทย์จุดประสงค์ของคุณทั้งหมดได้อย่างตรงจุด                                                    

2. การเชื่อมต่อ API : เลือกเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือหรือระบบที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่แล้วได้หรือไม่ เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงาน            

3. งบประมาณ : คำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่สำหรับการลงทุน Martech tools  และเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวังได้จากการใช้งานเทคโนโลยีนั้น เพื่อให้คุณมั่นใจว่าต้องการใช้ Martech tools  เหล่านั้นจริง ๆ.                          

4. การรองรับแผนในอนาคต : พิจารณาว่า Martech นั้นสามารถขยายความต้องการได้ตามการเติบโตของธุรกิจหรือแผนในอนาคตหรือไม่          

5.ความปลอดภัยของข้อมูล : ควรพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล                               

 

ยกตัวอย่าง Martech ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 1Moby

 1Moby เราบริษัท Martech (Marketing Technology) ที่ผลิต product ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกใช้งาน product ของ 1Moby ได้ตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการ

 

Customer Communication การสื่อสารที่จะทำให้คุณสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Thaibulksms :   ผู้ให้บริการ  SMS  และ  Email  Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย ให้คุณสามารถส่งข้อความ กระจายข้อมูลข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่าน SMS หรือ Email 

Movider : ผู้ให้บริการการสื่อสาร CPaaS ระดับโกลบอล ให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าประเทศต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย 
 

 

Customer Data Management เก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม นำไปสู่การวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

UniSight : CDP (Customer Data Platform) tools  เก็บข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมและแนะนำการทำการตลาดได้อย่างตรงจุด เครื่องมือ CDP ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับโกลบอล แต่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของคนไทยโดยเฉพาะ

 

Customer Engagement 

สะท้อนตัวตนขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Metaverse : สร้างจุดขายเพิ่มลูกเล่นให้ลูกค้าใช้เวลาร่วมกับกับแบรนด์ของเราให้มากที่สุด

Minigame : การสร้างเกมเชิงธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่คุณใช้งาน เพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่สินค้าหรือแคมเปญของคุณได้อย่างไม่ยากเย็น

 

Martech ในปัจจุบันไม่เพียงแค่เป็นการใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาดอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจ และถ้าคุณต้องการเครื่องมือ Martech ที่ตรงใช้คุณสามารถพูดคุยกับเราได้ เพราะเราสามารถพัฒนาเครื่องมือหรือโซลูชันใหม่ที่้เหมาะกับธุรกิจของคุณ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะ

 

 

ให้แนะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

เว็บไซต์ https://www.1moby.com/

อีเมล [email protected]  

โทร +66 (0)2 798 6000

 

ที่มา :

-

Tag :เทคโนโลยีCRM.ระบบ CDP

แชร์บทความนี้

บทความแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง