Effortless Customer Data Platform

CDP ที่ใช้ง่าย ไม่เปลืองแรง
สำหรับองค์กรไทยโดยเฉพาะ

รวมข้อมูลลูกค้าจากทุก Touchpoint มาไว้ในที่เดียว พร้อมตัวช่วยวิเคราะห์และจัด Segment ลูกค้า
ต่อยอดสู่การทำการตลาดแบบ Personalized ให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยที่ออกแรงน้อยลง

โดย 1Moby ผู้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรไทยชั้นนำ

icon-01 3
icon-02 3
icon-03 3
icon-04 3
icon-05 3

Why UniSight CDP

มากกว่าแค่การรวมข้อมูลลูกค้า

- O2O Enable

รู้การปฏิสัมพันธ์ครบ
ทุก Touchpoint
เข้าใจ Journey ลูกค้า
ตั้งแต่ต้นจนจบ

เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง ด้วยระบบ
ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับ Journey จริงของลูกค้า
ทำให้รู้และเข้าใจพฤติกรรมที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ ทั้งบน
Online และ Offline ได้รอบด้านกว่าที่เคย

- Marketing Campaign Comparison

รู้ทันทีว่าแคมเปญไหน
ให้ผลลัพธ์ดีสุด
เปรียบเทียบข้าม
Platform
ก็ไม่มีปัญหา

โดยวัดผลแคมเปญได้ลึก และสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ธุรกิจอยากรู้
เช่น ยอดขายสำหรับธุรกิจค้าปลีก ยอดการเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังสามารถนำ Cost มาคำนวณ
หาต้นทุนต่อผลลัพธ์ (CPA) รวมถึง ROI ได้ด้วย

- Effortless Actions

นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มากขึ้น แบบไม่เปลืองแรง

ไม่ใช่แค่รวมข้อมูลลูกค้า แต่ยังมาพร้อมเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงนักการตลาด

Auto Segment

ไม่ต้องเริ่มสร้าง Segment เองจากศูนย์
และ Auto Segment ที่ได้ก็แบ่งโดยการคำนวณ
จากฐานข้อมูลขององค์กรเอง ทำให้ได้ Segment
ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เป็น
Personalized Segment ที่เอาไปใช้จริงได้

Pre-Built
Automation Flow

ไม่ต้องเสียเวลานั่งงมกับการวาง Automation Flow
เองเพื่อทำการตลาดแบบ Personalized และยังสามารถ
Broadcast ข้อความจาก UniSight ได้เลย ลดขั้นตอน
การต้องส่งต่อข้อมูลไปยังระบบ Broadcast อื่น ๆ

- O2O Enable

รู้การปฏิสัมพันธ์ครบ
ทุก Touchpoint
เข้าใจ Journey ลูกค้า
ตั้งแต่ต้นจนจบ

เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง ด้วยระบบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับ Journey จริงของลูกค้าทำให้รู้และเข้าใจพฤติกรรมที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ ทั้งบน Online และ Offline ได้รอบด้านกว่าที่เคย

- Marketing Campaign Comparison

รู้ทันทีว่าแคมเปญไหน
ให้ผลลัพธ์ดีสุด
เปรียบเทียบข้าม
Platform
ก็ไม่มีปัญหา

โดยวัดผลแคมเปญได้ลึก และสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ธุรกิจอยากรู้ เช่น ยอดขายสำหรับธุรกิจค้าปลีก ยอดการเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังสามารถนำ Cost มาคำนวณหาต้นทุนต่อผลลัพธ์ (CPA) รวมถึง ROI ได้ด้วย

- Effortless Actions

นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มากขึ้น แบบไม่เปลืองแรง

ไม่ใช่แค่รวมข้อมูลลูกค้า แต่ยังมาพร้อมเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงนักการตลาด

Auto Segment

ไม่ต้องเริ่มสร้าง Segment เองจากศูนย์ และ Auto Segment ที่ได้ก็แบ่งโดยการคำนวณจากฐานข้อมูลขององค์กรเอง ทำให้ได้ Segment ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เป็นPersonalized Segment ที่เอาไปใช้จริงได้

Pre-Built
Automation Flow

ไม่ต้องเสียเวลานั่งงมกับการวาง Automation Flow เองเพื่อทำการตลาดแบบ Personalized และยังสามารถ Broadcast ข้อความจาก UniSight ได้เลย ลดขั้นตอนการต้องส่งต่อข้อมูลไปยังระบบ Broadcast อื่น ๆ

Connection & Integration

ครอบคลุมการเชื่อมต่อ
ที่ตอบโจทย์องค์กรในไทย

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มยอดฮิตในไทย เช่น LINE, Google Ads, Facebook Ads ฯลฯ
และทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ขององค์กรได้

Connection & Integration

ครอบคลุมการเชื่อมต่อ
ที่ตอบโจทย์องค์กรในไทย

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มยอดฮิตในไทย เช่น LINE, Google Ads, Facebook Ads ฯลฯ
และทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ขององค์กรได้

Data Privacy & Security

ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วยมาตรฐานระดับโลก

ป้องกันการโจมตีหรือ
ขโมยข้อมูล

ด้วยมาตรฐาน AWS WAF –
Web Application Firewall

ป้องกันการดักอ่านข้อมูล

ด้วยการเข้ารหัสด้วยวิธีการ
Symmetric-key Cryptography

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
(Permission) อย่างเหมาะสม

Data Privacy & Security

ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วยมาตรฐานระดับโลก

ป้องกันการโจมตีหรือ
ขโมยข้อมูล

ด้วยมาตรฐาน AWS WAF –
Web Application Firewall

ป้องกันการดักอ่านข้อมูล

ด้วยการเข้ารหัสด้วยวิธีการ
Symmetric-key Cryptography

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
(Permission) อย่างเหมาะสม

Previous
Next

สนใจให้ UniSight แนะนำการใช้ CDP
ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

สามารถโทร 02-798-6012 หรือคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อฝากข้อมูลให้ทางเราติดต่อกลับ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พูดคุยกับเราเพื่อดูว่า UniSight CDP สามารถช่วยองค์กรคุณในเรื่องการเก็บข้อมูล และต่อยอดไปสู่ Action ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ ได้อย่างไร

ติดต่อเรา